Vele toepassingen

Het gebruik van Apps kent vele toepassingsmogelijkheden.

Van Apps met informatie op een kaart voor een breed publiek tot nauwkeurig in beeld gebrachte ondergrondse leidingen ten behoeve van wegwerkzaamheden voor aannemers.

Raadplegen van gegevens of het muteren ervan: u bepaalt de functionaliteit van de App.

Uiteraard weet u altijd waar u bent door de GPS ontvanger. U kunt dus altijd een melding op locatie doorgeven (inclusief foto).

De informatie voor uw werkzaamheden worden vanaf een specifieke server aan de kaart toegevoegd.

Bevindingen doorgeven, werkzaamheden afmelden, formulieren invullen, registraties: alle gegevens worden als data opgeslagen en zijn uw beheeromgeving en back-office in te zien en uit te werken.

Onze Apps&Maps hebben als basis een uitgebreid scala aan functionaliteiten. Dat maakt het maken van een nieuwe App goedkoop.  Samen met u bepalen wat daar nog aan specifieke gegevens en functionaliteit moet worden toegevoegd. We komen het u graag tonen. Bel of mail ons voor een afspraak.

infratech2_framed