Archive by Author

Digispectie

Digitale Inspectie van keringen

Inspecteurs hebben een forse lijst aan onderwerpen die ze langs moeten lopen om hun inspecties uit te voeren. Met papieren formulieren en een onhandzame kaart is het een hele toer om een inspectie uit te voeren. Een digitale inspectie met een App&Map levert snelheid en nauwkeurigheid op.

De terugkerende inspecties worden eenvoudiger en nauwkeuriger door het gebruik van een praktische App&Map. In overzichtelijke lijsten en met handige invulformulieren wordt een inspecteur veel werk uit handen genomen. De kans vermindert dat hij of zij iets over het hoofd ziet, de beoordeling kan aan de hand van referenties worden geschaald (met behulp van de Digigids) en de waarneming wordt nauwkeurig geregistreerd.

Met deze digitale inspectie App kan de inspecteur ook zonder internet de inspectie uitvoeren; de App werkt ook offline en de synchronisatie van gegevens wordt uitgesteld tot er (wifi) verbinding is.

De DigispectieApp levert de input voor de kantoorapplicatie Digispectie (backoffice).

Inspecteren wordt eenvoudiger en de kwaliteit gaat omhoog. En daarmee dus leuker en makkelijker.

  • digispectie

Veldregistraties

Werken zonder verbinding met internet

Bij het werken in het buitengebied, ver van alle voorzieningen, is het praktisch je informatie bij de hand te hebben. Een App&Map levert informatie over een gebied of over een specifieke locatie. Een voorbeeld hiervan is de App MuRa, bedoeld voor muskus- en beverratten bestrijders.

Waterkeringen lopen schade op doordat muskus- en beverratten de keringen ondergraven met hun holen en burchten. Dat levert risico’s op in het waterbeheer: een dijk kan hierdoor verzwakken.

Om dat tegen te gaan worden ratten actief bestreden. De veldregistratie van de vangsten geeft statistisch inzicht in populaties en hun ruimtelijke verspreiding. Daarmee kunnen risico’s worden ingeschat en kan er preventief worden gehandeld.

De App voor in het veld

Als een bestrijder onderweg is, moet hij eenvoudig de vangmiddelen weten te vinden die zijn uitgezet. Dus is een nauwkeurige kaart van de omgeving belangrijk.

Vervolgens moet hij zijn gegevens kunnen inzien en er gegevens aan toevoegen. Hij houdt in de App zijn uren bij en waar hij geweest is. En hij maakt melding van schade, waarbij hij tevens een foto kan maken en uploaden.

Met de App kunnen muskusrattenbestrijders hun werk efficiënter, makkelijker en sneller uitvoeren. Het registreren op GPS-coördinaten maakt de registratie veel nauwkeuriger dan voorheen.

Ook zonder verbinding kan de kaart worden gebruikt en kan er gewoon doorgewerkt worden.

Werken met een smartphone is handig, je steekt ‘m zo in je binnenzak. Een veldwerker heeft meestal al genoeg mee te sjouwen.

  • veldregistratie
  • veldregistratie