Subscribe

Archive | Toepassingen

Schouw

Schouw: de jaarlijkse controle

Verkeren de watergangen en waterstaatkundige werken, zoals duikers en stuwen nog in goede staat? Jaarlijks controleert een waterschap kilometers watergang. Een behulpzaam instrument hierbij is de SchouwApp. Apps vergemakkelijken het werk van vele medewerkers die buiten kantoor hun werkzaamheden uitvoeren. En al helemaal als de Apps ook offline te gebruiken zijn.

De SchouwApp is gemaakt om het schouwen van watergangen te vereenvoudigen en verder te automatiseren. De App is beschikbaar voor alle controleurs van aangesloten waterschappen, zonder bijkomende kosten voor gebruikerslicenties.

30 seconden

De SchouwApp biedt de mogelijkheid om een status vast te leggen en aanvullende informatie op te nemen van een schouwsloot. Met eenvoudige dropdown / keuzevelden worden deze gegevens in eerste instantie opgeslagen op de smartphone. In 30 seconden is deze informatie vastgelegd. Op elk gewenst moment kan de veldmedewerker de informatie doorsturen naar kantoor.

De basis waarop de status wordt aangegeven (een punt of een lijn op de kaart) is een kadastraal perceel. Alle kadastrale percelen gelegen aan een schouwsloot zijn in de App on- en offline beschikbaar. In de SchouwApp kan men verschillende typen schouw uitvoeren.

  • schouw
  • schouw app
  • info bij schouw
  • kadastrale informatie

Veldregistraties

Werken zonder verbinding met internet

Bij het werken in het buitengebied, ver van alle voorzieningen, is het praktisch je informatie bij de hand te hebben. Een App&Map levert informatie over een gebied of over een specifieke locatie. Een voorbeeld hiervan is de App MuRa, bedoeld voor muskus- en beverratten bestrijders.

Waterkeringen lopen schade op doordat muskus- en beverratten de keringen ondergraven met hun holen en burchten. Dat levert risico’s op in het waterbeheer: een dijk kan hierdoor verzwakken.

Om dat tegen te gaan worden ratten actief bestreden. De veldregistratie van de vangsten geeft statistisch inzicht in populaties en hun ruimtelijke verspreiding. Daarmee kunnen risico’s worden ingeschat en kan er preventief worden gehandeld.

De App voor in het veld

Als een bestrijder onderweg is, moet hij eenvoudig de vangmiddelen weten te vinden die zijn uitgezet. Dus is een nauwkeurige kaart van de omgeving belangrijk.

Vervolgens moet hij zijn gegevens kunnen inzien en er gegevens aan toevoegen. Hij houdt in de App zijn uren bij en waar hij geweest is. En hij maakt melding van schade, waarbij hij tevens een foto kan maken en uploaden.

Met de App kunnen muskusrattenbestrijders hun werk efficiënter, makkelijker en sneller uitvoeren. Het registreren op GPS-coördinaten maakt de registratie veel nauwkeuriger dan voorheen.

Ook zonder verbinding kan de kaart worden gebruikt en kan er gewoon doorgewerkt worden.

Werken met een smartphone is handig, je steekt ‘m zo in je binnenzak. Een veldwerker heeft meestal al genoeg mee te sjouwen.

  • veldregistratie
  • veldregistratie