Schouw

Schouw: de jaarlijkse controle

Verkeren de watergangen en waterstaatkundige werken, zoals duikers en stuwen nog in goede staat? Jaarlijks controleert een waterschap kilometers watergang. Een behulpzaam instrument hierbij is de SchouwApp. Apps vergemakkelijken het werk van vele medewerkers die buiten kantoor hun werkzaamheden uitvoeren. En al helemaal als de Apps ook offline te gebruiken zijn.

De SchouwApp is gemaakt om het schouwen van watergangen te vereenvoudigen en verder te automatiseren. De App is beschikbaar voor alle controleurs van aangesloten waterschappen, zonder bijkomende kosten voor gebruikerslicenties.

30 seconden

De SchouwApp biedt de mogelijkheid om een status vast te leggen en aanvullende informatie op te nemen van een schouwsloot. Met eenvoudige dropdown / keuzevelden worden deze gegevens in eerste instantie opgeslagen op de smartphone. In 30 seconden is deze informatie vastgelegd. Op elk gewenst moment kan de veldmedewerker de informatie doorsturen naar kantoor.

De basis waarop de status wordt aangegeven (een punt of een lijn op de kaart) is een kadastraal perceel. Alle kadastrale percelen gelegen aan een schouwsloot zijn in de App on- en offline beschikbaar. In de SchouwApp kan men verschillende typen schouw uitvoeren.

  • schouw
  • schouw app
  • info bij schouw
  • kadastrale informatie