Meten Melden

Peilbeheer

Peilbeheer is het belangrijkste instrument om de waterstand op het juiste peil te houden. Meten Melden is een mobiele App die het peilbeheer ondersteunt. Buitendienstmedewerkers van waterschappen kunnen hiermee in het veld metingen opvoeren van stuwen en peilbuizen.

In de App staan vaak honderden stuwen en peilbuizen, ieder met een historie van de laatste 20 metingen. Deze informatie is voor de medewerker essentieel om de werkzaamheden goed uit te voeren.

Meldingen

In dezelfde App op smartphone of tablet, kunnen de medewerkers meldingen maken over kunstwerken (stuwen, bruggen, gemalen etc.)  of locaties die door het waterschap worden beheerd.

Meldingen kunnen plaatsvinden op basis van:

  • Punt (GPS coördinaat of punt prikken op de kaart)
  • Lijn (intekenen op de kaart)
  • Bestaand object (melding koppelen aan een bestaand kunstwerk op de kaart)

De medewerkers zien vervolgens hoe een melding is opgevolgd, waarna ze het resultaat van een vervolgmelding beoordelen.

De App is zo ingericht dat er ook offline met een kaart kan worden gewerkt.
Door metingen en meldingen lokaal op te slaan is het te allen tijde mogelijk, ook zonder internetverbinding, door te gaan met het veldwerk.

Ook andere waterschappen kunnen met deze App aan het werk.

  • Meten
  • Meten & melden